Page 13

sis032016

13 SVITHUNDAGENE 29.10- 6.11.2016 TORSDAG 3.november kl. 19.00 FOREDRAG Stavanger domkirke Fri entré DOMKIRKEN MOT 2025 Grip muligheten til bli bedre kjent med byens katedral og restaureringen som pågår frem til byjubileet i 2025! Torsdag 3. november kl. 19.00 kan du få førstehånds kunnskap om Domkirkens forfatning og restaurering. Stavanger domkirke skal restaureres fra krypt til spir fram til 900-års-jubileet i 2025. Arbeidene har vært planlagt i flere år og er i full gang.   Dette arrangement gir anledning til å møte noen av de som står bak planleggingen og noen av de som skal utføre en stor del av jobben.Hva er det bygget sliter med og hva skal skje fram til 2025? Bli med og ta en titt bak stillasduken - her er mange interessante historier! Arkitektene Schjelderup & Gram viser og beskriver utfordringene som vi møter i arbeidet med restaureringen av Stavanger domkirke. Arkeologisk museum / UiS forteller om konserveringen av kleberstein. R E S TA U R E R I N G S A R B E I D PÅ G Å R 2 0 1 6 - 2 0 2 5 Omvisning i stillaset Det blir mulighet til å bli med på guidet omvisning i stillaset langs østfasaden i mindre grupper på maks 15 personer. Tidspunkt: Mellom kl. 16.00 og 18.00 Velkommen!


sis032016
To see the actual publication please follow the link above