Page 17

sis032016

17 SVITHUNDAGENE 29.10- 6.11.2016 SØNDAG 6.november kl. 19.00 EVENSONG Stavanger domkirke Fri entré/kollekt Evensong avslutter årets Svithundager. Vi håper at du tar veien til St. Petri og Domkirken denne uken og finner gode opplevelser i våre kirkerom. EVENSONG I DOMKIRKEN Stavanger domkirke har tatt opp den populære engelske tradisjonen med kveldsmessen “Evening Prayer”. Dersom du har engelske venner kan du kanskje fortelle om at dette også skjer i byens domkirke. Evensong eller aftensang er som ordet antyder en musikkgudstjeneste der liturgien synges fram. Varighet ca. en time. Evensong er den anglikanske kirkes særpregede aftensang, som har eksistert i denne formen siden 1500-tallet. Gudstjenesten feirer Jesu inkarnasjon, at Gud ble menneske. Salmenes bok er et viktig element, det samme er Marias lovsang (Magnificat) og Simeons lovsang (Nunc dimittis). I Evensong kommer Ordet og musikken sammen og beriker hverandre. Evensong skal være en god og meditativ stund ved dagens slutt. Vakkert og beroligende, nært og spirituelt berikende. Med sin vekt på den individuelle bønnen og menighetens meditative innlevelse i Guds ord er evensong også et møtested på tvers av kirkelige grenser. Gjennom århundrene har svært mange komponister satt musikk til denne formen for gudstjeneste. Kom og opplev det selv. Katedralsangerne Domkantor Ivan Sarajishvili (orgel) Domkantor Oddgeir Kjetilstad (dirigent) Sokneprest Øivind Holtedahl


sis032016
To see the actual publication please follow the link above