Page 3

sis032016

3 Lykke til videre! «Søndag i sentrum» er med sin bredde av arrangementer med på å tegne et bilde av folkekirken på sitt aller beste. En folkekirke som gir folk mulighet til å finne språk for sine lengsler og drømmer, og måter å nærme seg det hellige på.  Jeg hadde ikke klart å stå i jobben uten de impulsene som jeg får gjennom musikk, litteratur og film. Ingen sosiolog eller samfunnsviter kan tolke tiden vi lever i slik som en god forfatter eller komponist. I mine år som biskop har kultur vært noe jeg har snakket mye om og opplevd mye av. Å lytte til Jon Fosses ord i forestillingen «Mysteriet i trua» i Domkirken gjorde sterkt inntrykk. Det samme med å oppleve glasskunsten i nye Ålgård kirke for første gang, eller minnekonserten for Knut Nystedt i fjor høst. Slike opplevelser berører. Kulturen hjelper oss til å se oss selv i møte med de store historiene. Kulturarv er ikke antikviteter - men møter med århundrer av menneskelige erfaringer, som i et fortettet øyeblikk kan møte min egen livsfortelling.  Vi trenger kunst og kultur, fordi ordene våre ikke alltid strekker til. De strekker ikke til når vi leter etter det sant menneskelige - om smerte, lengsel, om håp og glede.  Når jeg nå snart forlater Stavanger bispedømme håper jeg at kulturtilbudene i kirken vokser videre. Jeg håper Søndag i sentrum fortsetter sin intensjon om å høvle ned alle dørstokker som holder folk vekke fra gode opplevelser av mange slag i våre flotte kirkerom. Velkommen til St. Petri og Stavanger domkirke! Biskop Erling J. Pettersen går av med pensjon i 2017. Søndag 4. desember kl. 11.00 holdes en avskjedsgudstjeneste i Domkirken. Se s. 25.


sis032016
To see the actual publication please follow the link above