Page 32

sis032016

MESSIAS I DOMKIRKEN I år blir ”Messias” av Händel fremført bare noen dager før julehøytiden starter. For mange er dette høydepunktet i førjulstiden. Verket ble første gang oppført i Dublin i 1742 til inntekt for fengslede gjeldsofre. Først og fremst ligger dets styrke i de mange tidløst vakre melodiene som Georg Friedrich Händel skapte. ”Messias” er idag et av de mest populære verk innen vestlig kunstmusikalsk tradisjon. Verket fremstiller den kristne Messias som den salvede og består av tre deler, hvor første del er basert på profetiene om Jesu komme, samt beretningen om Kristi fødsel. Andre del omhandler Jesu lidelse, død og oppstandelse, mens siste del bygger på tekster fra Johannes åpenbaring og handler om endetiden, det kristne håp og gjenopprettelsen. Store deler av librettoen, sammenstilt av Charles Jennens, er hentet fra Det gamle testamente. Ikke minst utgjør profetiene om Messias komme fra profeten Jesaja en betydelig del, mens tekstene fra Evangeliet er færre og begrenser seg til avsnittet om Kristi fødsel (”Juleevangeliet”), samt innledningen av andre del i verket.  Händel skrev ”Messias” i løpet 24 dager under et besøk i Irland sensommeren 1741, og verket ble første gang fremført i Dublin våren 1742 som del av en rekke veldedighetskonserter. Händel dirigerte selv verket flere ganger, og tilpasset verkets sammensetning for hver fremførelse ut i fra de musikalske ressursene han hadde for hånden. Slik sett er det vanskelig å fastsette en særskilt versjon som den autentiske. Også i våre dager er det vanlig å gjøre et utvalg av satsene i verket, på bakgrunn av verkets omfattende lengde og kompleksitet.  Det sies at Händels assistent fant komponisten oppløst i tårer da han hadde fullført verkets mest kjente sats; Hallelujakoret. Da han spurte Händel om hva som var galt, holdt komponisten opp maniskriptet og sa: ”Jeg syntes jeg så Guds ansikt for meg!”. Oddgeir Kjetilstad, dirigent og kunstnerisk leder 32


sis032016
To see the actual publication please follow the link above