Page 35

sis032016

GO´BITER MOT VÅREN... Neste utgave av Søndag i sentrum vil være vår- og sommerutegaven. Vi håper å ha katalogen klar for utgivelse medio februar. Litt overlapping blir det mellom hver utgivelse. Derfor må vi forenkle litt i overgangene og her finner du en kort ovesikt over kommende gode opplevelser i nyåret. St. Johannes kirke søndag 22. januar kl. 19.00: Salmekveld; Om Luthers salmediktning og hans betydning for sang på morsmålet. Korsang og orgelmusikk ledet av domkantor Edgar Hansen. Domkirken søndag 29. januar kl. 19.00: Bachserien nr. 8/17. Domkantor Ivan Sarajishvili spiller, og det blir verkpresentasjoner ved Vidar Vikøren PhD. St. Petri kirke søndag 29. januar kl. 19.00: Syng, for Guds skyld. Domkirken søndag 5. februar kl. 19.00: Evensong -  med Katedralsangerne. Domkirken søndag 12. og 19. februar Arrangementene disse dagene er beskrevet på side 36. Domkirken søndag 26. februar kl. 19.00: Kveldsbønn i  Taizetradisjon. 35 Domkirken fredag 6. januar kl. 19.30: Julekonsert på “Hellig tre kongers dag”. Gratis/kollekt. St. Svithun Choralis synger. Biskop emeritus Ernst Baasland deltar i arrangementet. St. Petri kirke søndag 8. januar kl. 19.00: Norsk orgelfestivals nyttårskonsert. Gratis inngang, kollekt ved utgangen. Vi serverer gløgg og slipper Norsk orgelfestivals program for 2017 i Petrikjelleren etter konserten! Medvirkende: Vidar Vikøren, Arnfinn Tobiassen, Edgar Hansen med flere. St. Petri kirke søndag 22. januar kl. 17.00: Gospel church med Stavanger Gospel Company. Domkirken søndag 22. januar kl. 19.00: Kveldsbønn i  Taizetradisjon. Domkirkens gudstjenester fram til mars 2017 15. jan. kl. 11.00 | Gudstjeneste* med sokneprest Øivind Holtedahl 22. jan. kl. 11.00 | Gudstjeneste* med prest Anders Næss 29. jan. kl. 11.00 | Gudstjeneste* med prest Anders Næss 5. feb. kl. 11.00 | Gudstjeneste* med sokneprest Øivind Holtedahl 12. feb. kl. 11.00 | Gudstjeneste* med prest Anders Næss 18. feb. kl. 11.00 | Barnegudstjeneste lørdag med prest Anders Næss 19. feb. kl. 11.00 | Gudstjeneste* med sokneprest Øivind Holtedahl 26. feb. kl. 11.00 | Gudstjeneste* med sokneprest Øivind Holtedahl *Gudstjenester med dåp og nattverd


sis032016
To see the actual publication please follow the link above