Page 9

sis032016

9 DOMKIRKEKVELD: MANDAG 31.oktober kl. 19.00 DOMKIRKEKVELD Stavanger domkirke Billetter: kr. 100 voksen kr. 80 Aftenbladkort kr. 80 honnør. kr. 50 barn, ungdom og student. Luther-rosen er Luthers teologi i billedform. Han tegnet rosen selv, som han første gang brukte i 1517 på et brev til sin venn, juristen Christoph von Scheurl. Han fikk siden laget en signetring med rosesymbolet. Denne ble Luthers segl som han benyttet på sine brev og dokumenter som bevis på at de var ekte. Martin Luther - den første moderne tenkeren? ”- Moderniteten begynner med Luther”, hevder Marius Timmann Mjaaland i en bok som kom ut sist vinter. I Domkirken møter du forfatteren, som ikke bare ser teologen i Martin Luther, men også den moderne filosof. Det kan virke paradoksalt ettersom Luther var dypt kritisk til filosofi og polemiserte sterkt mot filosofene. Mjaalands poeng er at det som Luther egentlig tok avstand fra, var den metafysiske filosofien som dominerte på hans tid - med utgangspunkt i Aristoteles. Dermed baner han veien for en ny kritisk filosofi, som kom til å prege europeisk tenkning i århundrene etter. Martin Luther hevder at Gud er skjult og ufattelig for oss. Vi kan ikke beskrive Gud med slike attributter som allmakt, godhet og allvitenhet - da havner vi uvegerlig i selvmotsigelser. Denne tanken om en Gud som ikke lar seg beskrive eller forstå har Luther fra mystikerne og såkalt apofatisk teologi, som betyr at man kun omtaler Gud med negative begreper som ufattelig, uutsigelig, uutgrunnelig eller umåtelig m.m. Luthers reformatoriske arbeider hadde betydning langt ut over det vi oppfatter som selve reformasjonen, kampen om rettferdiggjørelseslæren og oppgjøret med paven og pavekirken. Luthers bibeloversettelse bidro også til en allmenn kunnskapsdannelse med islett av historisk kritisk tenking. Dette påvirket maktstrukturene i samfunnet. Slik oppstod det også vesentlige endringer i det sosiologiske og kulturelle landskapet. SVITHUNDAGENE 29.10- 6.11.2016 Marius Timmann Mjaaland.


sis032016
To see the actual publication please follow the link above