Page 16

sondagisentrum02-2017

JOHN HOLLEN: - ”DEN POLITISKE LUTHER OG VERDEN I DAG”. 16 SØNDAG 10. september kl. 19.00 Domkirkekveld Stavanger domkirke Medvirkende: John Hollen (forfatter) Innledning v. fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa Katedralsangerne deltar Jorunn Lovise Husan (dir.) Billetter: Kr. 100,- Kr. 80,- med Aftenbl.kort. DOMKIRKEKVELD Feiringen av Lutheråret 2017 faller sammen med avviklingen av statskirkeordningen her i Norge. Luther selv ville skille mellom kirke og stat; hvor "Staten" var fyrstestyrt av en leder som representerte Gud på ett eller annet vis i vår verden. Vi lever fortsatt med konsekvensene av Luthers reformasjon, men Kirken har fått en stadig mer marginalisert rolle i samfunnet vårt. Denne domkirkekvelden vil forfatteren John Hollen utforske Martin Luthers politiske arv og moderne problemstillinger rundt skillet mellom kirke og stat. Martin Luthers iherdige arbeid for å separere kirke og stat endte i reformasjon og religiøs revolusjon på tvers av Europa. John Hollen tar oss gjennom Luthers omveltende tanker og re!ekterer over den norske evangelisk-lutherske kirkes marginaliserte rolle innenfor politikken, det sosiale, kulturelle og økonomiske i dagens samfunn. Han spør ganske enkelt: Kan Luther bistå kirken idag med å #nne seg selv, en moderne kurs og inn"ytelse? Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa deltar med en kort innledning. Martin Luther søkte til!ukt i borgen Wartburg da han ble lyst fredløs i 1521. John Hollens forfatteskap er bredt og har gitt oss alt fra drama og hørespill til romaner og saksprosa.


sondagisentrum02-2017
To see the actual publication please follow the link above