Page 38

sondagisentrum02-2017

Stavanger domkirke: Tirsdag 31. oktober kl. 19.00 Domkirkekveld med Gunnar Danbolt: Den 31. oktober i år er det 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser mot avlatshandelen på kirkedøren Gunnar Danbolt og Nina Skurtveit var ledere av programmet ”Kunstreisen” på NRK P2 i 12 år. Danbolt er ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som kunstformidler. 38 i Wittenberg. Denne Domkirkekvelden  kommer kunsthistoriker Gunnar Danbolt til middelalderkatedralen for å snakke om Martin Luthers forhold til kunst. Det har vært mange debatter i løpet av dette året om hvem Luther var, hva han sto for  og hvilken betydning han egentlig har hatt for samfunnsutviklingen I Europa. Denne kvelden skal det handle om kunst og bilder. For oss i dag høres ikke dette ut som noe kontroversielt, Hans Holbeins maleri er typisk for reformasjonstiden. Fritt for ikoniske elementer og Kristus malt naturalistisk. Man skulle unngå haloen, men her har Holbein malt den inn meget forsiktig. men det var det i sin tidsepoke. Andre store reformatorer mente at kirken ikke skulle ha bilder i det hele tatt. Professor  Gunnar Danbolt har i en årrekke inspirert og fascinert mennesker over hele Norge gjennom sine foredrag. Han var også med på å skape Kunstreisen på NRK P2, der han i hele 12 år greide å levendegjøre verdens største kunst bare med ord.  Billetter: Ordinær pris 150,- Honnør/ungdom 100,- . Kjøpes i døren. Tirsdagtre! for seniorer kl. 11.00 Vår hyggelige sammenkomst for byens pensjonister skjer nå vekselsvis i Bethel og i St. Petri menighetshus. Noter deg derfor tid og sted eller ta vare på denne utgaven av Søndag i sentrum som en huskelapp. Velkommen! Datoer for Tirsdagstre! i Bethel: 29. august, 26. september, 31. oktober og 28. november Datoer i St. Petri menighetshus: 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. desember


sondagisentrum02-2017
To see the actual publication please follow the link above