Page 4

sondagisentrum02-2017

SØNDAG I SENTRUM PROGRAM HØST/VINTER Utgave 2 : 2017 Utgiver: Menighetsrådet i Domkirken 4 og Domkirken Musikk AS. Søndag i sentrum er et samarbeid mellom Stavanger domkirke og St. Petri menigheter for å synliggjøre kulturaktivitetene som skjer i kirkene i Stavanger sentrum. Kulturarbeidet i Domkirken er støttet av Kulturrådet, Stavanger kommune og Exxon Mobil. Katalogen blir distribuert til sentrumsnære postkasser, ved våre arrangementer, til menighetene i byen, i Konserthuset, i Sølvberget, til kaféer og andre plasser i byen der folk møtes. Opplag: 5000 eks. En digital versjon blir formidlet på internett, delt i e-post og på sosiale medier. Redaksjon: Redaktør og annonsekontakt: Gunnar Grøsland Domkirken Musikk AS Telefon: 473 67 234 Endringer i programmet: Vi tar forbehold om trykkfeil i katalogen eller programendringer og avvik som kan skje som følge av sykdom m.m. Slikt blir kunngjort på våre nettsider og oppdateres i den digitale katalogen du "nner på Domkirkens nettside. www.stavangerdomkirke.no www.stpetri.no AUGUST Domkirken og St.Petri menigheter går sammen Felles s. 6 Gudstjenesteplan for Domkirken og St.Petri menigheter Felles s. 8 Domkirkens Bach-serie, konsert 12/17 Domkirken s. 9 SEPTEMBER Gudstjenesteplan for Domkirken og St.Petri menigheter Felles s. 10 Jazz og Poesi med Torbjørn Eriksen, Ivar Antonsen,Frode Nymo St. Petri s. 12 Ungdommens kammermusikkfestival - Del 1 St. Petri s. 14 Domkirkekveld med John Hollen - Luthers politiske betydning Domkirken s. 16 Norsk orgelfestival 2017 Diverse s. 17 Domkirkens Bach-serie, konsert 13/17 Domkirken s. 21 Konsertprogrammet for Universitetet i Stavanger Diverse s. 22 Van der Hagen: Uten Luther ingen Bach - foredrag med musikk Domkirken s. 24 Frelsesarmeens Hornorkesters jubileumskonsert Domkirken s. 25 Taize-bønn Domkirken s. 27 OKTOBER Gudstjenesteplan for Domkirken og St.Petri menigheter Felles s. 28 Evensong Domkirken s. 30 Gospel Church med SGC og solister St. Petri s. 30 Konsert med Gjermund Larsen Trio Domkirken s. 31 Mozarts Kroningsmesse i Domkirken og operakonsert i Bjergsted Diverse s. 32 Taize-bønn Domkirken s. 33 Ungdommens kammermusikkfestival - Del 2 St. Petri s. 34 Svithundagene åpnes med Domkirkens Bach-serie, konsert 14/17 Domkirken s. 35 Lysvesper med Tord Gustavsen St. Petri s. 37 Domkirkekveld med Gunnar Danbolt Domkirken s. 38 NOVEMBER Konsert med Randig Tytingvåg Trio St. Petri s. 39 Vox Humana - Nils H. Asheim og Ruth Wilhelmine Meyer Domkirken s. 39 Åpen dag i Domkirken om restaureringsarbeidet Domkirken s. 40 Jubileumskonsert for Timothy Miller Domkirken s. 40 Gudstjenesteplan for Domkirken og St.Petri menigheter Felles s. 42


sondagisentrum02-2017
To see the actual publication please follow the link above