Page 6

sondagisentrum02-2017

6 NY MENIGHET, NYE MULIGHETER - DOMKIRKEN OG ST. PETRI MENIGHET GÅR SAMMEN Samfunnet og den byen vi lever i er i stadig endring og utvikling. Derfor må kirken hele tiden spørre seg hvordan den skal være organisert og skal jobbe for å best mulig være tilstede og være relevant for mennesker i den tiden vi lever i. Det har i !ere tiår vært snakket om sammenslåing av Domkirken og St. Petri, og det siste året har de to menighetene tatt initiativ og arbeidet med å gjøre virkelighet av dette. Vi har fått et stadig tettere samarbeid innenfor feltene kultur, diakoni, trosopplæring og gudstjenesteliv. Fra 1/1-2018 tar vi dette et skritt videre og blir formelt ett: «Domkirken og St. Petri sokn». Menighetsråd og menighetsmøte i de to menighetene stiller seg enstemmig bak dette, men det er Stavanger bispedømmeråd som fatter endelig vedtak om sammenslåing i sitt møte 7. september 2017. Sammenslåingen handler ikke om at én menighet går inn i en annen, men at det skapes en helt ny menighet med nye muligheter og ny bruk og organisering av tilgjengelige ressurser, både når det gjelder frivillige og ansatte. Sammenslåing betyr ikke det samme som sentralisering og ensretting. Kirken er på sitt beste når den klarer å være lokal, og vi tror at vi gjennom dette vil kunne være mer tilstede og synlig lokalt og skape enda sterkere tilhørighet, identitet og engasjement for kirken i byen vår.


sondagisentrum02-2017
To see the actual publication please follow the link above